Η συμμετοχή σου μετράει


Είμαι συμμετέχων
Εδώ μπορείτε να εξαργυρώσετε το ατομικό QR code με μόνο 2 clicks. Καταχωρήστε τον κωδικό και το προσωπικό σας αναγνωριστικό και άμεσα η συμμετοχή σας θα καταμετρηθεί.
Είμαι διοργανωτής
Μέσω του Pixelbonus, μπορείτε να επιβραβεύσετε την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, παρέχοντάς τους ατομικούς κωδικούς (QR codes) τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν εύκολα και γρήγορα. Δημιουργήστε δραστηριότητες/μαθήματα, τυπώστε τους κωδικούς και σχηματίστε κατατάξεις μέσω διάφορων μοντέλων βαθμολόγησης.